Skip to main content

Triedy

Pavilón A prízemie

Vtáčatá

Pavilón A poschodie

Žabky

Pavilón B prízemie

Motýliky

Pavilón B poschodie

Sovičky

Pavilón C

Lienky

Mikuláš 2023

S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ

Prerušenie prevádzky MŠ